Tuesday, February 2, 2016

RARE!!!!!! AKIK MOTIF LAM ALIF MAHAR RM80

Lam alif...

Sangat dicari ole pengumpul barangan bertuah dikatakan mempunyai khasiat yang tinggi dan langka...  Pedinding,wibawa,penarikan tuah dan perubatan sangat baik...wallahu a'alam

No comments:

Post a Comment