Tuesday, December 30, 2014

XPOSE MISTIK AJAIB==>>>>>>CARA MENARIK PUSAKA...


Pusaka adalah benda-benda yang tertanam secara ghaib dan memiliki keampuhan tersendiri. Biasanya pusaka tsb berbentuk batu akik, keris,merah delima dll. Berikut adalah cara yang boleh anda lakukan untuk menarik pusaka tsb. Insya Allah jika memang pusaka tsb sesuai dengan anda akan mudah didapatkan.
1. Puasa sunah biasa pada hari khamis.
2. Malam jumaatnya datanglah ke tempat yang rasa ada pusakanya.
3. Kirimkan Al Fatehah dengan susunan sbb:
- Khususon ila hadroti nabiyil mustofaa Muhammadin Shollalohu alaihi wassalam.. (Al Fatehah 1x)
- Tsumma ilaa hadroti jamii'il awliyaaillahi ta'aalaa khusuuson syaikh abdal qodir jailani al fatehah (al fatehah 1x)
- Tsumma ilaa hadroti jamii'il 'ulamaa'ishoolihiina wal 'ulamaa'irrosidiina syai'ulillahi lahumul faatihah (al fatehah 1x)
- Tsumma ilaa arwaahi jami'i ahlil qubur minal muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati khususon ilaa hadroti ruuhi abii wa ummii wa jaddi wa jaddati was syaikh lahumul fatihah (al fatehah 1x)
- Tsumma khususon ilaa hadroti ruuhi nabiyillahil khodiri alaihis salaamul fatehah (al fatehah 1x)
-Khususon ilaruhi mohd saifudin ibrahim syai'ulillahi (Al Fatehah 1x)
4. Lanjutkan dengan membaca Al Ikhlas 1500 kali.
Insya Allah pusaka akan muncul setelah melakukan ritual diatas dan anda bole mengambilnya. Jika satu kali belum berhasil, anda bole lakukan lagi hingga berhasil. Harap bagi yang tidak berpengalaman dalam dunia ghaib tidak melakukannya sendirian kerana berbahaya jika khodam pusaka marah. Anda harus punya "benteng diri" yang kuat sebelum melakukan penarikan pusaka tsb.

No comments:

Post a Comment