Thursday, December 12, 2013

AMALJARIAH MISTIK-AJAIB==>>>> KHATAMUN NUBUWAH

KHATAMUN NUBUWAH

Sebelum keluar rumah, lakukanlah amalan ini: Bacakan ayat di bawah (Khatamun Nubuwah):

 “Bismillahirrahmanirrahim.
  Allahu wahdahu laa syariika-lah, muhammadun ‘abduhu wa rasuuluh, ta wajjahu haitsu syikta, fa- innaka manshuur.”.

 Maknanya: “Allah Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu bagiNya, Muhammad adalah hambaNya dan rasulNya. Ke mana saja engkau hadapkan, maka engkau tetap dibantu.”.

No comments:

Post a Comment